Nowoczesne latarnie, a zużycie energii

Oświetlenie w przestrzeni miejskiej jest niezwykle ważne. Co zrobić, aby było ono wystarczające, a równocześnie nie zużywało zbyt dużej ilości energii?

Minimalizowanie zużycia energii
Można niwelować zużycie energii elektrycznej, przede wszystkim poprzez prawidłowe projektowanie oświetlenia. Właściwe stosowanie się do obowiązujących norm, pozwala zachować odpowiedni balans pomiędzy zapotrzebowaniem na światło, a użytymi do tego celu punktami świetlnymi. Drugim czynnikiem jest stosowanie w oprawach modułów LED, z właściwą do danej sytuacji drogowej optyką (układem świetlnym).

Odpowiednia soczewka w oprawie, pozwoli skierować światło w pożądanym kierunku, ograniczając w ten sposób potrzebny strumień świetlny emitowany przez źródło światła, a co za tym idzie zużywaną energię elektryczną. Właściwe planowanie w parze z zastosowaną technologią dają najlepsze rezultaty. Warto zadbać także o redukowanie mocy świecenia opraw w godzinach nocnych, gdy np. ruch na drogach jest znacznie mniejszy.